Provozní doba aquaparku

Akvapark (prázdninová provozní doba)

  • denně od 9 do 21 hodin

Vstupem do našeho areálu prohlašujete na svou čest, že splňujete aktuální podmínky stanovené naší Vládou, zejména s ohledem na omezení šíření koronaviru. Mějte proto prosím s sebou požadované dokumenty týkající se bezinfekčnosti k předložení (při případném zásahu kontrolních orgánů).