Z historie bazénu

Myšlenky na přípravu realizace krytého bazénu v Kuřimi začaly dostávat konkrétní obrysy začátkem sedmdesátých let minulého století. Již v počátcích se všechny kroky k uskutečnění konkrétní realizace vyznačovaly snahou o vybudování takového zařízení, které by nejen splňovalo tehdejší nejmodernější požadavky na kryté bazény, ale které by kromě závodního a tréninkového plavání sloužilo i veřejnosti a školní mládeži.

S vlastní konkrétní přípravou bylo započato v roce 1972, kdy město zadalo zpracování projektu Projektovému a vývojovému ústavu (PVÚ) Vysokého učení technického v Brně. Projektanti stavby (prof. ing. dr. Lederer, DrSc a ing. arch. Šamalík, CSc) zvolili koncepci obsahující závodní plavecký bazén 25 x 10 m s pěti plaveckými drahami, kompletní školní výcvikovou část s bazénem 10 x 6 m, dále restauraci a v suterénu vodoléčebnou část. Zcela unikátní bylo použití posuvných střech nad oběma bazénovými halami. Střechy měly možnost (každá z nich na 4 podvozcích) zajíždět nad šatnovou část objektu a spolu s prosklenou otevírací částí bazénové haly vytvářely variabilní prostředí maximálně využitelné za každého počasí v letním i zimním období. Autorem projektu ocelových příhradových konstrukcí mobilních střech byl špičkový evropský statik prof. ing. dr. Ferdinand Lederer, DrSc (autor např. zastřešení pavilonu Z na brněnském výstavišti). Ojedinělé bylo i použití výškově posuvného dna u školního bazénu umožňující mít pro různý věk dětí variabilní hloubku vody.

Vlastní stavba, která byla předána do provozu v roce 1977, se uskutečnila převážné formou tzv. akce Z, jen některé speciální části byly zajištěny formou subdodávek (jednalo se zejména o ocelové konstrukce mobilních střech a technologii úpravny bazénových vod, které dodávala Královopolská strojírna). Pozoruhodné je, že posuvné dno bylo používáno po celou dobu provozu až do současné rekonstrukce. Mobilní střechy v posledních letech v provozu nebyly. I z toho důvodu, že v roce 1988 bylo otevřeno venkovní koupaliště s 50 m plaveckým bazénem, s částí bazénu pro neplavce, s letními šatnami a s dětskou částí. Letní provoz tak přestal být vázán pouze na objekt krytého bazénu.

Nepřetržitých téměř 35 let provozu krytého bazénu, prakticky jen s nejnutnějšími dílčími opravami a běžnou údržbou, pochopitelně zanechalo na objektu svoje stopy. Koncem roku 2006 rozhodlo proto vedení města o zásadní rekonstrukci celého objektu.

Vlastní realizace rekonstrukce byla započata v roce 2009. Náklady dosáhly cca 168 mil. Kč, přičemž cca 60 mil. Kč přispěla EU. Dne 9. října 2010 byl dokončený objekt Wellness Kuřim slavnostně předán do užívání veřejnosti.