Fakturační údaje

Wellness Kuřim s.r.o.
Blanenská 1082, 664 34 Kuřim
IČ: 292 13 380, DIČ: CZ29213380
Zastoupena Ing. Janem Sojkou, jednatelem
Zapsána u KS v Brně, oddíl C, vložka 66025
Účet u KB, a.s., pobočka Kuřim, č.ú.: 43-6785670297/0100

Kontakt na ekonomické oddělení:
Veronika Marková, tel.: 541 420 246, e-mail: ucetni@wellnesskurim.cz