Fakturační údaje

Wellness Kuřim s.r.o.
Sportovní 1082/1, 664 34 Kuřim
IČ: 292 13 380, DIČ: CZ29213380
Zastoupena Ing. Janem Sojkou, jednatelem
Zapsána u KS v Brně, oddíl C, vložka 66025
Účet u UniCredit Bank, č. ú.: 138 753 4246/2700

Kontakt na ekonomické oddělení:
Veronika Marková, tel.: 541 420 246, e-mail: ucetni@wellnesskurim.cz

Registr smluv - vyhledávání.

Veřejný rejstřík a Sbírka listin - zde.