2 návštěva fitness

Měření bodystatem

Chcete znát aktuální stav vašeho těla? Optimální váhu a energetickou potřebu? Sportujete nebo se snažíte zhubnout? Chcete nahlédnout do složení vašeho těla?

Provádíme měření na principu bioimpedence přístrojem Bodystat 1500. Bodystat je účinná pomůcka, která umožňuje kontrolu bezpečného a účinného hubnutí, je vodítkem pro sestavení vašeho jídelníčku a zvolení vhodného programu pohybové aktivity. Vyšetření se provádí neinvazivním způsobem pomocí jednorázových elektrod. Program si vás "pamatuje" a při opakovaném měření (doporučujeme 1x měsíčně) jsou hodnoty porovnatelné a máte možnost sledovat váš progres, který jinak sami na sobě nemůžete vidět.

Výsledek cca 20 minutového měření z Bodystatu obsahuje:

 • množství tuku ve vašem těle (cílový tuk a nadbytečný tuk)
 • množství aktivní tělesné hmoty (svalstvo, voda a kostní hmota)
 • meze normy tělesné hmotnosti v % i kg, body mass index
 • množství celkové tělesné vody
 • váš klidový energetický výdej (tzv. bazální metabolismus)
 • celkovou energetickou potřebu a celkový energetický výdej při různých aktivitách
 • poměr pas/boky
 • trendovou analýzu všech výsledků
 • získáte zprávu o úrovni srdečního rizika
 • zprávu v tištěné podobě si odnášíte domů
 • konzultace trenéra v ceně měření.

Máte zájem o tuto službu? Neváhejte nás kontaktovat: tel.: 541 420 241 nebo e-mail: fitness@wellnesskurim.cz.

Před měřením je potřeba dodržet tato pravidla, abychom předešli negativnímu ovlivnění výsledkůměření:

 • nejíst a nepít 4-5 hodin před vyšetřením
 • nesprchovat se těsně před vyšetřením
 • necvičit 12 hodin před vyšetřením (dehydratace po cvičení může falešně zvyšovat procento tuku)
 • nepít alkohol a kofeinové nápoje 24 hodin před vyšetřením
 • nenatírat si ruce a nohy mastnými krémy (mastnota z krému by způsobila falešně vysoké množství tuku ve vašich výsledcích).