Příspěvky od zaměstnavatelů, z FKSP a od zdravotních pojišťoven

Často nám píšete a voláte, a proto rádi připomínáme, že:

  • Příspěvky od zaměstnavatelů a z fondů FKSP
    • I přestože je náš areál nyní mimo provoz, můžete si nechat od vašeho zaměstnavatele přispět na pohybové aktivity (nabít kredit na svůj abonentní účet) a příspěvek čerpat po celý rok příští. Kontaktujte nás na e-mailu ucetni@wellnesskurim.cz
  • Příspěvky zdravotních pojišťoven
    • Také některé zdravotní pojišťovny přispívají na pohybové aktivity nebo odměňují dárce krve. Informujte se a požadavky směřujte na naše ekonomické oddělení: ucetni@wellnesskurim.cz